Go to Top

Filmtips – Miljö, natur och klimat

Hållbarhetsfilmen ”Home” av filmaren Yann Arthus-Bertrand
, 93 minuter

Filmen består nästan helt av flygbilder av olika platser på jorden. Filmen visar den stora mångfalden av liv på jorden och hur mänskligheten hotar den ekologiska balansen på planeten.
Se filmen på Youtube här.

Den andra vågen – en film av Folke Rydén, 58 minuter

Filmen handlar om att något har hänt runt Östersjön. Forskarna larmar om en ny våg av miljögifter. Foster och spädbarn är allra mest utsatta. Välfärdssjukdomar som cancer och infertilitet har ökat. FN:s senaste rapport pekar på ett samband mellan sjukdomarna och nya hormonstörande kemikalier som bland annat finns i Östersjön. PFOA och PFOS utpekas som några av de hormonstörande kemikalierna.
Se filmen på Youtube.

Godheten – en film av Stefan Jarl, 78 minuter

Filmen analyserar vår samtid, som till exempel förlusten av det gemensamma och den ökande graden av ojämlikhet i vårt samhälle. De brittiska professorerna och författarna till boken ”Jämlikhetsanden” Richard Wilkinson och Kate Picket intervjuas i filmen.
Se filmen på Youtube.

Acid Test: The Global Challenge of Ocean Acidification, 22 minuter

Filmen handlar om försurningen av våra hav.
Se filmen på Youtube.