Go to Top

”Ekovisioner i praktiken”

Boken ”Ekovisioner i praktiken”

Nordiska ekoexempel vill inspirera till konkret handling

Ekovisioner i praktiken - Miljökontakt

– Nu måste det bli fart på förändringarna inom de politiska, ekonomiska och strukturella systemen så att de mer aktivt stödjer en hållbar utveckling. Konsumenten och individen kan inte ta huvudansvaret för att samhällsutvecklingen skall bli hållbar. De människor och initiativ som vi skriver om behöver få många efterföljare runt om i världen. Men för att detta skall bli möjligt inom en nära framtid krävs stimulans och stöd från samhället och ett synsätt där den hållbara utvecklingen prioriteras i praktiken. De nordiska ländernas ekologiska fotavtryck är bland de högsta i världen och därför behöver vi ta ett extra stort ansvar när det gäller att driva på utvecklingen, säger Mats Alfredson och Anna Jiremark.

I boken möter man människor i 34 berättelser från Sverige, Norge och Danmark. De vill genom sina initiativ visa att vi själva på många sätt kan bidra till en hållbar utveckling.

Boken och studiematerialet är ett nordiskt samarbete som är finansierat med medel från Nordiska Ministerrådet. De tre organisationerna Hushållningssällskapet Väst från Sverige, Idébanken från Norge och Öko-Net från Danmark har genomfört projektet tillsammans.

– Det är inte längre bara gröna miljömullar som deltar i arbetet med en hållbar utveckling. Företag, banker, livsmedelshandeln och den stora breda allmänheten har nu kommit på banan. Den här lilla boken bidrar tveklöst till att påskynda omställningen till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt mera hållbart Norden, skriver författaren och miljödebattören Stefan Edman i efterordet.

Beställ boken ”Ekovisioner i praktiken”, kontakta mig på tel. 0705-680042 eller maila mig på jiremark@telia.com