Go to Top

Miljöutbildning

Miljöutbildning – uppdrag

Miljökontakt har föreläst digitalt och live för flera församlingar inom Svenska Kyrkan under 2019-2021.

Miljökontakt har föreläst för flera förskolor inom området mat, miljö, klimat och hälsa under 2019- 2021.

Miljökontakt arbetade under 2016 som projektledare för Lärande hållbara måltider i Göteborgs Stad med bland annat utbildningssatsningen ”Ekoledarskap för grön framgång” för chefer inom måltid och utbildning tillsammans med Mats Alfredson. Vi har genomfört flera Train the trainer utbildningar, studieresor  och studiedagar för pedagoger och kökspersonal under  2014, 2015 och 2016.

Miljökontakt har genomfört en 15 poängs kurs på temat Mat, miljö och hållbar utveckling på Plushögskolan i Uddevalla. Kursen ingår som en del av Plushögskolans kurs ”Småskalig livsmedelsförädling”. Med webb kamera installerad och ett avancerat kommunikationssystem ”PING PONG” har kursen kunnat genomföras hemifrån  med elever från hela Sveriges land. Kontakt; Malin Högeteg tel. 0706-380036, Plushögskolan

Miljökontakt  har utbildat all kökspersonal och alla chefer med ansvar för maten under våren 2015 inom Västra Götalandsregionens inför KRAV certifiering av samtliga sjukhuskök i regionen. Miljökontakt har även utbildat kökspersonal i Örebro kommuns  och i Eskilstunas kommun inför deras Krav certifiering under 2015.

Miljökontakt har sedan 1998 arbetat med flera olika projekt som ”Ekoledarskap för grön framgång”, ”Ekokompetens för beslutsfattare” , ”Ekoökningar i skola och omsorg” och arbetar nu med projektet ”Train the trainer” sedan 2012, som samtliga har haft som mål att öka andelen ekologiska livsmedel inom den offentliga sektorn i Sverige. Vi har genomfört och genomför miljöutbildningar för olika personalgrupper och seminarier för politiker och chefer. Vi har arrangerat flertalet seminarier för livsmedelsproducenter, grossister, inköpare och andra aktörer inom livsmedelsbranschen.


Miljökontakt har haft flera miljöutbildningar för personal, boende och lärare i Projektet ”Biffen, Bilen, Bostaden” för Bostadsföretaget Stockholmshem i Hökarängen.


Miljökontakt föreläser för småbarnsföräldrar om hur vi kan minska kemikaliebelastningen i våra kroppar och i vår miljö på bibliotek, bland annat på Linnéstadens bibliotek.


Har haft storföreläsningar tillsammans med musiker för chefer i Majornalinné, personal i Angered.


Miljökontakt föreläser för olika organisationer som Cancerföreningar,  Astma och allergiföreningar, Yogalärarutbildningar och Yogacenter med flera.

Har arbetat med att utbilda/inspirera 2500 personer i Trollhättan och Göteborg kommuns Kultur, Utbildning, Barnomsorgs förvaltningar tillsammans med musiker och berättare.


Miljökontakt har arbetat som utbildare och inspiratör i Miljö i Butik, ett projekt med Agenda 21-prägel som bland annat ledde till ökad miljökompetens inom livsmedelshandeln i Bohuslän, Dalsland och Östfold i Norge. Under de två år projektet pågick deltog 79 butiker i projektet, målet var 50 butiker. Över 1600 personer deltog i olika aktiviteter som ingick i projektet som miljöutbildningar, miljöträffar och miljödiplomering. Försäljningen av miljömärkta produkter ökade med 30 procent hos flera av  butikerna som deltog.


I projektet ”Ekokick” som riktade sig mot handeln genomförde vi miljöutbildningar för personal och events i butik ihop med livsmedelsproducenter.


Egen utbildning
2010 Examen Kundaliniyogalärare, Göteborg
1993 Examen Miljö och Hälsoskyddsinspektör för naturvetare (40p)
1980 Chalmers Tekniska Högskola, maskinteknisk linje (160p)
Pedagogisk utbildning
2004-2005 Miljökommunikation, 5p, SLU, Uppsala
2003-2004 Mänskliga kommunikationer 20p, GU
2002 Kognitivt förhållningssätt, grundkurs
2002 Skapa ditt liv, grundkurs
2001 Lösningsinriktad samtalsmetodik, grundkurs
2001 Psykosyntes, grundkurs
2000 Framtidsverkstäder, handledare
1996 Visionsbygge Inifrån, handledare
1995-1999 Pedagogiska kurser, Håll Sverige Rent