Go to Top

Policy

Miljöpolicy:

▪ Miljökontakt tar hänsyn till social och ekologisk hållbarhet vid alla inköp av varor.
▪ Miljökontakt förordar alltid ekologisk lunch, ekologisk frukt, ekologisk fika med ekologiskt kaffe, the, bröd, pålägg med mera vid alla utbildningar.
▪ Miljökontakt förordar luftiga, trevliga utbildningslokaler med fönster och med möblerbara stolar utan bord för bästa möjliga dialog mellan kursledare och kursdeltagare.
▪ Miljökontakt väljer tåg och annat kollektivt resande till utbildningar som hålls i Sverige. I undantagsfall används flyg till långdistans städer.

Miljökontak- Policy

Överenskommelser:
▪ Miljökontakt anpassar alltid utbildningarna efter kundens önskemål.
▪ Miljökontakt värdesätter och respekterar kursdeltagarnas erfarenheter och kunskaper som de delar med sig av i våra utbildningar.
▪ Miljökontakt håller överenskommelser med kund om tid, plats, betalning etcetera.
▪ Miljökontakt strävar efter att utbildningarnas innehåll ständigt uppdateras med ny fakta och förbättras.
Miljökontakt - Policy

EcoRide - Miljökontakt