Go to Top
Biffen Bilen Bostaden

Biffen Bilen Bostaden – Utbildningspaket i tre delar

Hållbara och miljövänligare val i vardagen 
för bostadsföretag och boende

Miljökontakt - Biffen, bilen och bostadenmiljokontakt - Biffen, bilen och bostaden

 • Kan mina och företagets vanor och inköp bidra till
 en bättre miljö och hälsa?
 • Bli medveten om val som är bra för dig, företaget och planeten
.
 • Inspirationsföreläsningar och workshops; tre utbildningsdagar.

Satsningen på miljödiplomering och miljöcertifiering gör att många bygg- och bostadsföretag har behov av att höja kompetensen när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Många företag står också i begrepp att förändra sina bostadsbestånd för att de ska bli mer hållbara. För att lyckas med detta vill man även engagera de boende i miljövänligare och mer hållbara vanor. Ett bra sätt att engagera både personalen och de boende är att ordna utbildning och inspirationsseminarier på temat hållbar utveckling kopplat till mat, energi, transporter, boende och konsumtion.

Vi erbjuder ett utbildningspaket ”Biffen, Bilen och Bostaden” i tre delar uppdelat på tre dagar, för personalen på dagtid och de boende på kvällstid.


Mål med seminarierna

 1. Ökad kunskap om hur de val som man gör påverkar människan, miljön och en hållbar utveckling.
 2. Ökad kunskap om vad man själv kan göra och vad företag och organisationer kan göra för att påverka utvecklingen i positiv riktning.
 3. Ökad kunskap om hur personalen kan bidra till bostadsföretagets konkreta hållbarhetsarbete.

Målgrupp
Chefer, ledare och anställda inom bostads- och fastighetsföretag samt 
hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.
Utmaningar och möjligheter
Samhället och företagen står inför betydande utmaningar när det gäller att hitta lösningar på de stora miljö- och resursfrågorna. Bostadsföretagen och allmännyttan har en viktig roll i att belysa behovet av en hållbar livsstil och en hållbar utveckling när det gäller fastighetsförvaltningen, energianvändningen, transporterna och livsmedelsförsörjningen. Maten påverkar till exempel både oss själva och miljön i betydligt större omfattning än de flesta kanske tänker på. En central fråga under dessa tre utbildningsdagar är att synliggöra möjligheterna som finns när man blir medveten om hur stor påverkan företaget har och vilken betydelse den egna konsumtionen och beteendet har.


Miljöutbildning – Innehåll

Utbildningsdag 1 – 
BOSTADEN-seminarier:

Två seminarier på samma dag:
”Ekologisk fastighetsförvaltning gör skillnad för dig, företaget och miljön”

Dagseminarium för personalen

3 timmar inklusive fika, cirka klockan 13.00-16.00.

 • Grundläggande miljökunskap och hållbar utveckling.
 • Miljömål som är kopplade till livsmedel.
 • Hur får vi mat på bordet utan att tänja på planetens gränser?
 • Livsstil, livsmedel, mat och energi.
 • Konkreta exempel på hållbar utveckling.
 • Exempel på mervärden med ekologisk och närproducerad mat. 
Hur påverkar ekomaten mig själv och världen?
 • Hur får man råd att äta mer ekologiskt?
 • Exempel på företag och kommuner som går före; vad kan vi lära av dem?
 • Workshop; Vad kan vår verksamhet bidra med ? Vad kan vi göra själva?
 • En uppgift/stafettpinne att ta med sig till jobbet och hem.

”Ekologi i hemmet gör skillnad för dig, miljön och din plånbok”

Kvällsseminarium för allmänheten, de boende
2,5 timmar inklusive fika, cirka klockan 17.30-20.00.

 • Grundläggande miljökunskap och hållbar utveckling.
 • Miljömål som är kopplade till livsmedel.
 • Hur får vi mat på bordet utan att tänja på planetens gränser?
 • Livsstil, livsmedel, mat och energi.
 • Konkreta exempel på hållbar utveckling.
 • Exempel på mervärden med ekologisk och närproducerad mat
. Hur påverkar ekomaten mig själv och världen?
 • Hur får jag råd att äta ekologiskt?
 • Exempel på företag, kommuner och individer som går före; vad kan vi lära av dem?
 • Workshop; Vad kan vi göra själva? Vad kan vi göra tillsammans?
 • En uppgift/stafettpinne att ta med sig hem.

Utbildningsdag 2 – BILEN-seminarium

:

Två seminarier på samma dag:
”Transportlösningar och vardagsvanor som gör gott för dig,
 företaget och planeten”

Dagseminarium för personalen

3 timmar inklusive fika, cirka klockan 13.00-16.00.

 • Hållbart byggande och boende.
 • Renovering, ombyggnad och tillbyggnad med ekologiska förtecken.
 • Hur sänker vi våra elkostnader och minskar den totala energianvändningen?
 • Avfall, återvinning och återbruk.
 • Miljömärkningar för bostadsföretag med mera.
 • Goda exempel, miljömärkta produkter med mera.
 • Kemikalier och vår närmiljö.
 • Hållbar livsstil bra för plånboken?
 • Miljövänligare val av kläder, textilier, möbler, färg och byggnadsmaterial.
 • Utomhusmiljöns betydelse för hälsan.
 • Odling och djurhållning nära hemmet; vilka möjligheter och regler finns?
 • Företag och kommuner som går före; vad kan vi lära av dem?
 Workshop; Vad kan vi göra själva? Vad kan vi göra tillsammans?
 • En uppgift/stafettpinne att ta med sig till jobbet/hem.

”Vardagsvanor och resor som gör gott för dig och planeten”

Kvällsseminarium för allmänheten/de boende
2,5 timmar inklusive fika, cirka klockan 17.30-20.00.

 • Hållbart byggande och boende.
 • Hur sänker jag mina elkostnader och minskar den totala energianvändningen.
 • Avfall, återvinning och återbruk.
 • Goda exempel, miljömärkta produkter med mera.
 • Kemikalier i hemmet och vår närmiljö.
 • Hållbar livsstil bra för plånboken?
 • Miljövänligare val av kläder, textilier, möbler, färg och byggnadsmaterial.
 • Odling och djurhållning nära hemmet; vilka möjligheter finns?
 • Företag och kommuner som går före; vad kan vi lära av dem? 
Workshop; Vad kan vi göra själva? Vad kan vi göra tillsammans?
 • En uppgift/stafettpinne att ta med sig hem.

Utbildningsdag 3 -
BIFFEN-seminarium:Två seminarier på samma dag:
”Genom varje tugga du tar kan du påverka miljön och världen”

Dagseminarium för personalen

3 timmar inklusive fika, cirka klockan 13.00-16.00.

 • Hållbara transporter vad innebär det?
 • Kan vi skapa resvanor som tär mindre på planetens resurser och samtidigt ger oss bättre hälsa och livskvalitet?
 • Transporter, energi och smarta vägval.
 • Vad kan vi som bostadsföretag bidra med för att skapa hållbara transportlösningar.
 • Goda exempel; miljömärkta transporter, kollektivtrafik, bilkooperativ, parkeringslösningar med mera.
 • Transporter som aldrig uppstår, ett miljövänligt alternativ. Tekniska lösningar.
 • Företag och kommuner som går före; vad kan vi lära av dem?
 • Framtidens resande, boende och livsstil.
 • Hållbar konsumtion.
 • Workshop; Vad kan vi göra själva? Vad kan vi göra tillsammans?
 • En uppgift/stafettpinne att ta med sig till jobbet/hem.

”Genom varje tugga du tar kan du påverka miljön och världen”

Kvällsseminarium för allmänheten/de boende

2,5 timmar inklusive fika, cirka klockan 17.30-20.00.

 • Hållbara transporter vad innebär det?
 • Kan vi skapa resvanor som tär mindre på planetens resurser och samtidigt ger oss bättre hälsa och livskvalitet?
 • Transporter, energi och smarta vägval.
 • Goda exempel; miljömärkta transporter, kollektivtrafik, bilkooperativ med mera.
 • Transporter som aldrig uppstår, ett miljövänligt alternativ. Tekniska lösningar.
 • Företag och kommuner som går före; vad kan vi lära av dem?
 • Framtidens resande, boende och livsstil.
 • Hållbar konsumtion.
 • Workshop; Vad kan vi göra själva? Vad kan vi göra tillsammans?
 • En uppgift/stafettpinne att ta med sig hem.

Metoder
Under seminarierna är deltagarna själva aktiva. Korta föreläsningspass varvas med bikupor/grupparbeten, lite rörelse med mera.
Processledare
Anna Jiremark, miljökonsult Miljökontakt.
Telefon 0705 – 68 00 42
anna@miljokontakt.se
www.miljokontakt.se

Mats Alfredson, miljökonsult
Mobil 0703 – 20 58 70

Mats och Anna
Referenser
Åsa Stenmark, Stockholmshem
08 – 508 39 119

”Hållbara Hökarängen anlitade Hushållningssällskapet för att hålla fyra seminarier på temat Hållbar Konsumtion och vi är mycket nöjda med genomförandet. Mats och Anna har stor bredd på sina kunskaper, som de delade med sig av på ett intressant och pedagogiskt sätt. De fick våra deltagare att engagera sig på ett aktivt sätt under seminarierna och inspirerade till nya delprojekt som vi kommer prova på med boende och verksamma i Hökarängen”

Katarina Axelsson, Stockholm Environment Institute
0737 – 07 85 77


”Inom ramen för projektet Hållbara Hökarängen som drivs av det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem, genomförde Hushållningssällskapet i samarbete med Stockholm Environment Institute (SEI) under hösten 2013 en seminarieserie på temat Hållbar konsumtion för hushåll i stadsdelen Hökarängen. Seminarieserien var mycket lyckad och från deltagarnas utvärderingar framgår att deltagarna var mycket nöjda med de tre seminarier som Hushållningssällskapet höll i på temana ”Bilen, biffen och bostaden” där snittbetyget som svar på frågan om deltagarnas samlade upplevelse hamnade på 4,5 (av max 5). Sammanfattningsvis tror vi att seminarieserien har gett ett viktigt bidrag till att lyfta hållbarhetsfrågorna och ökade boendes medvetenhet om frågor kring hållbar utveckling”

Ladda ner worddokument