Go to Top

Hållbar livsstil

En hållbar livsstil  – kopplat till våra val i vardagen

En föreläsning som ger dig kunskap och engagemang inom områden som ekologisk mat, miljö, hälsa och en hållbar livsstil

Miljökontakt - Kemikalier i vår vardag – kopplat till en hållbar livsstilMiljökontakt - Kemikalier i vår vardag – kopplat till en hållbar livsstilFöredraget syftar till att ge dig inspiration och kunskap i ditt arbete, men även som privatperson.

Mål

Öka kunskapen om, samt motivationen och engagemanget för maten, miljön, hälsan och en hållbar livsstil, för egen del och för att sprida vidare i den egna organisationen.

Genom konkreta exempel ge inspiration.

Målgrupp
Företag, Kommuner, Landsting, personalgrupper, miljöombud, hållbarhetsstrateger, med flera
Program – En hållbar livsstil

  • Trender och utvecklingstendenser lokalt och globalt.
  • Utmaningar som innefattar mer än miljöfrågor.
  • Hur gör vi för att minska kemikaliebelastningen i vår vardag?
  • Grundläggande miljökunskap
  • Hållbar livsstil, vad innebär det?
  • Attityder och beteenden, hur når vi fram med våra budskap i mediebruset?
  • Mervärden som är kopplade till ekologisk mat och miljömärkta produkter.
  • Klimat, energi och transporter
  • Biffen Bilen Bostaden – exempel på hållbara lösningar
  • Vad kan vi själva göra för att ta steg mot en hållbarare livsstil?

Metoder
Sedan 1993 har jag tillsammans med min kollega utvecklat olika dialogbaserade metoder där vi utgår ifrån deltagarnas egna värderingar och erfarenheter för att skapa lärande processer. Föreläsning, powerpoint, film och dialog mellan deltagarna används som verktyg under denna föreläsning.

Pris, tid och plats

Pris; 17 000 SEK för 4 timmars utbildning

Tid; Bestäms av kunden

Plats; Bestäms i samråd med beställaren.
Lokal med fönster och placerbara stolar är en stor fördel. PPT-kanon med ljud och blädderblock behövs.

Kontakt och kursledare
Anna Jiremark, Miljökontakt
miljökonsult, miljöutbildare
www.miljokontakt.se
anna@miljokontakt.se
tel. 0705-680042

 

Miljökontakt - Anna Jiremark