Go to Top

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Mats Alfredsson - Samarbetspartner

Mats Alfredsson, miljöutbildare

Mats Alfredson är ursprungligen journalist men bytte bana 1993.

Han har arbetat med projekt, rådgivning, utbildning och lärande kopplat till miljöfrågor och hållbar utveckling på olika sätt sedan dess. Under sin tid på AmuGruppen/Lernia arbetade han mycket med miljöutbildningsuppdrag för industriföretag som Volvo, SKF och Stora. Under 16 år har han arbetat som miljökonsult på Hushållningssällskapet med projekt, uppdrag och kurser som han har varit ansvarig för som främst har handlat om ”Biffen, Bilen och Bostaden”, om hållbar utveckling kopplat till mat, energi, transporter, byggande, boende och konsumtion. För närvarande arbetar Mats inom verksamheten ”Lärande hållbara måltider” på miljöförvaltningen inom Göteborg Stad.

Uppdragsgivarna finns både bland kommuner, landsting och andra aktörer inom den offentliga sektorn och bland privata företag. Mats har samarbetat med Anna i en mängd utbildningar och projekt kopplat till hållbarhetsfrågorna sedan 1998. De har bland annat skrivit två omfattande studiematerial tillsammans; ”Ekovisioner i praktiken” med medel från Nordiska Ministerrådet och ”Att agera för en framtid på en planet” på uppdrag av WWF.

Studier, Sveriges jämförelsetjänst för utbildningar

Studier.se – Sök och hitta en utbildning eller kurs