Go to Top

Yoga

Yoga i Miljökontakt

Anna är diplomerad kundaliniyogalärare sedan 2010 och yogan är en del av Miljökontakt. Genom att utöva yoga upplever vi sannolikt en större medvetenhet om oss själva och om våra handlingar.

En ökad medvetenhet innebär förhoppningsvis att vi känner ett större ansvar för att fatta kloka beslut som är bra för oss själva, för vår omgivning och för vår planet Jorden. Miljökontakt har haft uppdrag i många olika företag, kommuner, landsting, utbildningsföretag, organisationer med mera.

Kundaliniyogalärare - Anna Jiremark

Varför Yoga?

Yoga handlar till stor del om att öka sin medvetenhet om sig själv, sin kropp, om sina tankar, känslor och även om sina handlingar. Om vi är medvetna om oss själva så är det kanske lättare att vara medveten om sin omgivning och även vår gemensamma miljö. Världen behöver medvetna, kloka människor för att klara av de stora miljömässiga utmaningar vi står inför. Yogan och miljön är intimt sammanknippade. Att utöva yoga är ett av många redskap för att hitta kraften inom sig, skapa balans i livet och bli medveten om de val som vi gör varje dag. Bryr vi om oss själva är det lättare att bry sig om vår gemensamma planet Jorden.

För mig handlar yogan om, förutom att försöka få en smidig, stark och hälsosam kropp, att hitta det som känns viktigt och rätt för mig, att hitta balansen i livet och handla därefter så gott det går.

Klicka här för att läsa mer om Annas yogapass.

Vill du få inspiration kan du titta in på yogavideos-sidan.