Go to Top

Uppdrag

Miljöuppdrag

Sedan 1995 har Miljökontakt byggt upp en bred kompetens inom miljö och hållbar utveckling. Klimat, mat, hälsa, kemikalier, energi, transporter, konsumtion och livsstil är områden som finns med i uppdragen. Miljökontakt arbetar med att förmedla kunskap genom olika pedagogiska redskap som dialog, film, powerpoint, bild, musik, rörelse med mera. Miljökontakt anpassar utbildningarna efter kundens önskemål.

På följande länkar kan du läsa mer om våra olika uppdrag inom utbildning, projektledning och processledning.

Exempel på uppdragsgivare finns inom kommuner, landsting, näringslivet, universitet, utbildningsföretag, ideella organisationer, föreningar och offentliga organisationer.


Referenser

Anna Lindén - Referens - Miljökontakt

Anna Lindén
Utvecklare
Eskilstuna kommun

Hållbar utveckling, klimat, livsmedel, energi och transporter

Tel. 016 – 710 10 00
Mob. 070- 0866548

Åsa Sandholm - Referens - Miljökontakt

Åsa Sandholm
Kostchef
Örebro kommun

Skolförvaltningen Nordost/Östernärke

Tel: 019-214025


Exempel på kunder
Näringsliv
Skandia, Telia, Skanska Maskin, Lindex, Göteborgs Energi, ACL med flera.
Kommuner
Eskilstuna, Västerås, Södertälje, Simrishamn, Strängnäs, Trollhättan, Strömstad, Sotenäs, Skövde, Trelleborg, Kristianstad, Lysekil, Göteborg, Vellinge, Örebro, Båstad, Umeå, Sundsvall med flera.

Utbildningsföretag

Håll Sverige Rent, Handelsakademin med flera.
Universitetet
Har lett 3p och 10p kurser på institutionen för tillämpad miljövetenskap och på lärarhögskolan i Göteborg under fyra år.


WWF Sverige ”Att Agera för en framtid på en planet”

Miljökontakt har tagit fram ett nätbaserat utbildningsmaterial för högskolan för WWF Sverige, ”Att agera för en framtid på en planet”,  2009.

72 bilder, flera filmer och textmaterial finns att ladda ner gratis från WWF på engelska och svenska.


Ekovisioner i praktiken - Miljökontakt

Boken ”Ekovisioner i praktiken”

Nordiska ekoexempel vill inspirera till konkret handling.

I boken ”Ekovisioner i praktiken”, skriven av Anna Jiremark och Mats Alfredson, möter man människor i 34 berättelser från Sverige, Norge och Danmark. De vill genom sina initiativ visa att vi själva på många sätt kan bidra till en hållbar utveckling.

Boken och studiematerialet är ett nordiskt samarbete som är finansierat med medel från Nordiska Ministerrådet.

Läs mer om ”Ekovisioner i praktiken” och hur du kan beställa den.