Go to Top

Projektledare

Exempel på uppdrag som projektledare

Train the trainer

Vi utbildar utbildare sedan 2012. Syftet är att utbilda medarbetare i kommuner och landsting som vill arbeta med att öka förståelse och kunskap bland personal, anhöriga med flera om varför ekologisk mat är en så viktig del av kommunens miljöarbete. ”Train the trainer” är en tredagars kurs som genomförs med flera kommuner samtidigt.


Ekoledarskap

Arbetade 2012 bland annat med projektet ”Ekoledarskap för grön framgång” för att öka kompetensen inom området hållbar utveckling och ekologisk mat. Projekten var delfinansierat av Jordbruksverket.


Ekokompetens för beslutsfattare och Ekoökningar i skola och omsorg

Arbetade mellan 2009 – 2011  med projekten ”Ekokompetens för beslutsfattare” och ”Ekoökningar i skola och omsorg” för att öka kompetensen inom området hållbar utveckling och ekologisk mat. Projekten var delfinansierade av Jordbruksverket.


För 25% ekologisk mat i offentlig sektor

Arbetat med projektet ”För 25% ekologisk mat i offentlig sektor” (2006 – 2009), där vi arbetat med att öka andelen ekologisk mat inom offentlig sektor i Västra Götalandsregionen.


Mer ekomat i butik

Har arbetat från 2008-2009 med projektet ”Mer ekomat i butik” tillsammans med KRAV, som syftade till att öka försäljningen av ekologisk mat i livsmedelsbutiker.


Jordens Mat, ekologisk marknad på Gunnebo Slott 5-7 september 2008


Grön Tillväxt, Hushållningssällskapet i Väst, 2007


Praktiska exempel och lärande processer för en hållbar konsumtion och livsstil, projektledare 2005 – 2007

Arbetade med projektet 2005-2007, genom Nordiska Ministerrådet. Projektet gick ut på att samla de bästa exemplen i Sverige, Danmark och Norge på vad hållbar utveckling kan innebära och därefter sprida boken och studiematerialet ”Ekovisioner i praktiken” i en pedagogisk process där målgrupperna bland annat är Högskolor, Universitet, Folkhögskolor etcetera.


Ekokick

Har arbetat med projektet ”Ekokick” (2006-2007) som hade fokus på livsmedelshandeln på samma sätt som ekokompetens för butik.


”Ekokompetens för butik”, projektledare

Arbetade med projektet ”Ekokompetens för butik” 2005. Projektet delfinansierades med medel från Jordbruksverket. Projektet gick ut på att öka kunskapen om miljöfrågor och ekologisk mat bland butikspersonal, chefer och ägare.


Produktutveckling och förädling av NÄREKO-maten

Arbetat med projektet ”Produktutveckling och förädling av NÄREKO-mat” (2004 – 2006) som delfinansieras av LBU-medel. Arbetet i projektet handlar bland annat om att skapa samverkan mellan kunder och leverantörer för att få fram fler ekologiska och närproducerade produkter som är anpassade för storhushållens och restaurangernas behov. I detta projekt är ett flertal livsmedelsföretag av olika storlekar involverade.