Go to Top

Rapport, ”100% ekologiskt?”

Naturskyddsföreningens rapport ”100% ekologiskt?”

– det agroekologiska och ekologiska jordbrukets roll för livsmedelstrygghet och miljö

Rapporten visar på att en omställning till ett grönt lantbruk kan i framtiden föda världens befolkning. Det måste ske genom ett lantbruk som bygger på kretslopp av växtnäring, växtföljder och odlingssystem med en mångfald av arter och sorter.
Men det räcker inte att öka lantbrukets produktion i världen i stort. En generell ökning av livsmedelsproduktionen är ingen garanti för livsmedelstrygghet på global nivå. Åtgärder för att minska fattigdomen generellt måste också vidtas. Mer mat måste produceras hos småbönder i fattiga länder där de hungrande människorna finns.

Läs rapporten på Naturskyddsföreningens hemsida.