Go to Top

Vad vi erbjuder

Miljöutbildning

Sedan 1995 har Miljökontakt arbetat med olika miljörelaterade projekt, uppdrag, föreläsningar med mera. Vi anpassar alltid våra miljöutbildningar efter kundens önskemål.

Miljökontakt arbetar med

 • Projektledning av projekt med anknytning till hållbar utveckling
 • Processledning
 • Moderatoruppdrag inom hållbar utveckling
 • Utbildningsprojekt som även inkluderar utbildningsmaterial
 • Föreläsningar inom hållbar utveckling
 • Miljökurser för högskolor, universitet med flera
 • Miljöutbildning för företag

Klicka här för att läsa mer om Miljökontakts tidigare miljöuppdrag.


Här kan du ladda ner ett utdrag från Miljökontakts miljökurs ”Genom varje tugga du tar”, i PowerPoint-format.

Nedan följer sammanfattningar av de miljöutbildningar som är aktuella just nu, kurserna och föreläsningarna kan också hittas i vänstermenyn:

Miljö och hälsa kopplat till kemikalierna i vår vardag

Vilken mat är bra för miljön? Hållbar utveckling - Miljökontakt

 • Hur väljer vi mat som är bra för hälsan och för miljön?
 • Hur kan vi minska kemikaliebelastningen i våra kroppar och i vår miljö?Vilka är de stora miljöfrågorna idag? Vad har maten, sängkläderna, kläderna, rengörings- och hudvårdsprodukterna för betydelse? Vilka material ska vi välja? Vilken miljö vill vi vistas i? Vilka är de viktigaste valen jag själv kan göra? Hur skapar vi en bättre miljö och en renare framtid för oss och nästa generation?

Anna är utbildad civilingenjör och har arbetat med miljö- och matfrågor i över 20 år.

Läs mer om ”Miljö och hälsa kopplat till kemikalierna i vår vardag”


Klimat, Mat, Energi och Hållbar utveckling

Mer kunskap, motivation och engagemang för de stora miljöfrågorna

Miljöutbildning - Klimat, Mat, Energi och Hållbar utvecklingMiljöutbildning - Klimat, Mat, Energi och Hållbar utvecklingEtt seminarium som tar upp de stora utmaningarna vi står inför när det gäller vår miljö, vårt klimat och vår hälsa men också lösningarna och åtgärder på dessa utmaningar

Metoder
Seminariet bygger på en upplevelsebaserad pedagogik där deltagarna är aktiva. Föreläsningspass varvas med kortare filmavsnitt, musik, bikupor/mindre grupparbeten, lite rörelse, mm

Målgrupp
Alla medborgare, alla företag, alla kommuner mfl.

Läs mer om ”Klimat, Mat, Energi och Hållbar utveckling”


Biffen Bilen Bostaden – Utbildningspaket i tre delar

Hållbara och miljövänligare val i vardagen 
för bostadsföretag och boende

Miljökontakt - Biffen, bilen och bostadenmiljokontakt - Biffen, bilen och bostaden

 • Kan mina och företagets vanor och inköp bidra till
 en bättre miljö och hälsa?
 • Bli medveten om val som är bra för dig, företaget och planeten
.
 • Inspirationsföreläsningar och workshops; tre utbildningsdagar

.

Satsningen på miljödiplomering och miljöcertifiering gör att många bygg- och bostadsföretag har behov av att höja kompetensen när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Många företag står också i begrepp att förändra sina bostadsbestånd för att de ska bli mer hållbara. För att lyckas med detta vill man även engagera de boende i miljövänligare och mer hållbara vanor. Ett bra sätt att engagera både personalen och de boende är att ordna utbildning och inspirationsseminarier på temat hållbar utveckling kopplat till mat, energi, transporter, boende och konsumtion.

Vi erbjuder ett utbildningspaket ”Biffen, Bilen och Bostaden” i tre delar uppdelat på tre dagar, för personalen på dagtid och de boende på kvällstid.
Mål med seminarierna

 1. Ökad kunskap om hur de val som man gör påverkar människan, miljön och en hållbar utveckling.
 2. Ökad kunskap om vad man själv kan göra och vad företag och organisationer kan göra för att påverka utvecklingen i positiv riktning.
 3. Ökad kunskap om hur personalen kan bidra till bostadsföretagets konkreta hållbarhetsarbete.

Målgrupp
Chefer, ledare och anställda inom bostads- och fastighetsföretag samt 
hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.

Läs mer om ”Biffen Bilen Bostaden”


Kemikalier i vår vardag – kopplat till en hållbar livsstil

En halvdag som ger dig kunskap och engagemang i arbetet med miljöfrågor, ekologisk mat, kemikalier i samhället och en hållbar livsstil

Miljökontakt - Kemikalier i vår vardag – kopplat till en hållbar livsstilMiljökontakt - Kemikalier i vår vardag – kopplat till en hållbar livsstil

Föredraget syftar till att ge inspiration och kunskap till dig som arbetar som miljöombud med miljö och hållbarhetsfrågor.
Mål
Öka kunskapen om, samt motivationen och engagemanget för miljöfrågor och en hållbar livsstil, för egen del och för att sprida vidare i den egna organisationen.
Genom konkreta exempel ge redskap för förändring.

Målgrupp

Miljöombud, folkhälsosamordnare

Läs mer om ”Kemikalier i vår vardag – kopplat till en hållbar livsstil”


Train the trainer

 Utbildning
 för ledare, strateger och utvecklare
 inom miljöområdet

Miljökontakt - Train the trainerMiljökontakt - Train the trainerAtt leda inspirerande möten på temat
miljö, ekologisk mat och hållbar utveckling
.
En utbildning i att leda informationsmöten 
och kortare utbildningar med
hög delaktighet.

 • Hur planerar jag för olika typer av möten?
 • Vilka fakta är viktiga att välja ut och förmedla?
 • Hur involverar jag alla mötesdeltagare?
 • Hur tar jag tillvara deltagarnas kunskaper och erfarenheter?
 • Hur organiserar jag mötena och samtalen så att de blir kreativa och effektiva?
 • Vilken betydelse har lokalen, möbleringen, utrustningen, ljuset, musiken, ljudet, bilden, texterna, blädderblocket, frågeställningarna, upplevelsen och den fysiska aktiviteten under mötet eller utbildningen?
 • Denna utbildning handlar om att kunna svara på dessa frågor och att i högre grad kunna skapa förtroende, trygghet och struktur i ditt arbete som mötes- och utbildningsledare.

Målgrupp
Ledare, chefer, strateger, utvecklar och kökspersonal från kommuner och landsting.
Vi riktar oss till medarbetare som har ett miljöengagemang och som har behov av att kunna kommunicera miljöinformation på ett effektivt sätt. Allmänna förkunskaper inom miljöområdet behövs.

Läs mer om ”Train the trainer”


Hållbar utveckling i praktiken

Hur kan vi välja för att minska belastningen på våra kroppar och i vår miljö?

Miljökontakt - Hållbar utveckling i praktikenMiljökontakt - Hållbar utveckling i praktiken

En föreläsning om miljö och hälsa kopplat till våra möjliga val i vardagen.

 • Hållbar utveckling, vad betyder det för mig?
 • Vilka är de största miljöfrågorna idag?
 • Energi och transportval i vardagen.
 • Vad har maten, sängkläderna, kläderna, rengörings- och hudvårdsprodukterna som jag väljer för betydelse för miljön och för mig?
 • Tips och idéer om hur vi kan göra gott för oss själva och för andra och samtidigt skapa en bättre miljö och en renare framtid för nästa generation?

Läs mer om ”Hållbar utveckling i praktiken”


Inför KRAV certifiering – mervärden med ekologisk produktion för världen och din organisation

Välj klimatsmarta matvanor

Miljökontakt - Genom varje tugga du tarMiljökontakt - Genom varje tugga du tar
Utbildning:
Fyra timmars utbildning om ekologisk mat, miljö och hållbar utveckling.

Plats: Kunden avgör.
Bakgrund
Maten påverkar både oss själva och miljön i betydligt större omfattning än de flesta kanske tänker på. Få företeelser är så genomgripande och påverkar så många delar av samhället och världen som produktion och distribution av mat. Därför är det viktigt att välja livsmedel med så låg miljöpåverkan som möjligt. 

Tanken med denna utbildning är att bidra till en ökad kunskap om och förståelse för de bakomliggande värden som är förknippade med ekologisk produktion.
 Men också för att öka engagemanget för kommunens ekomål, miljö- och hållbarhetsmål.
Mål

 1. Ökad kunskap om och engagemang för matens koppling till miljöfrågorna och en hållbar utveckling.
 2. Ökad kunskap om mervärdena med den ekologiska maten.

Målgrupp
Kostchefer, kökspersonal, utvecklare, miljö och folkhälsosamordnare, pedagoger
och rektorer.

Läs mer om ”Inför KRAV certifiering – mervärden med ekologisk produktion för världen och din organisation”