Go to Top

Biffen Bilen Bostaden

Miljöutbildning – Biffen Bilen Bostaden

Hållbara och miljövänligare val i vardagen 
för företag, kommuner och andra verksamheter

Miljökontakt - Biffen, bilen och bostadenmiljokontakt - Biffen, bilen och bostaden

 • Kan mina och företagets vanor och inköp bidra till
 en bättre miljö, hälsa och  en hållbar utveckling?
 • Bli medveten om val som är bra för dig, företaget och planeten
.
 • Inspirationsföreläsning och workshops.

Många företag upplever att klimat, miljö, och hållbarhetsfrågorna blir viktigare och viktigare.  För att lyckas med sitt miljöarbete är det väsentligt att engagera all personal  i miljöfrågorna. Ett bra sätt att engagera personalen  är att ordna utbildning och inspirationsseminarier på temat hållbar utveckling kopplat till mat, energi, transporter, boende och konsumtion. Då stimuleras man samtidigt att hitta miljövänligare och mer hållbara vanor.Mål med utbildningarna:

 1. Ökad kunskap om hur de val som man gör påverkar människan, miljön och en hållbar utveckling.
 2. Ökad kunskap om vad man själv kan göra och vad företag och organisationer kan göra för att påverka utvecklingen i positiv riktning.
 3. Ökad kunskap om hur personalen kan bidra företagets/verksamhetens/kommunens konkreta hållbarhetsarbete.

Målgrupp
All personal i företag, kommuner och andra verksamheter
Samhället och företagen står inför betydande utmaningar när det gäller att hitta lösningar på de stora miljö- och resursfrågorna. En central fråga under detta utbildningstillfälle är att synliggöra möjligheterna som finns när man blir medveten om hur stor påverkan företaget har och vilken betydelse den egna konsumtionen och beteendet har.


Miljöutbildningen – Innehåll

Utbildning BIFFEN, BILEN och 
BOSTADEN

4 timmars utbildning totalt

  BIFFEN

 • Grundläggande miljökunskap och hållbar utveckling.
 • Miljömål som är kopplade till livsmedel.
 • Hur får vi mat på bordet utan att tänja på planetens gränser?
 • Livsstil, livsmedel, mat och energi.
 • Konkreta exempel på hållbar utveckling.
 • Exempel på mervärden med ekologisk och närproducerad mat. 
Hur påverkar ekomaten mig själv och världen?
 • Hur får man råd att äta mer ekologiskt?
 • Exempel på företag och kommuner som går före; vad kan vi lära av dem?
 • Workshop; Vad kan vår verksamhet bidra med ? Vad kan vi göra själva?
 • En uppgift/stafettpinne att ta med sig till jobbet och hem.

 BILEN

 • Hållbara transporter vad innebär det?
 • Kan vi skapa resvanor som tär mindre på planetens resurser och samtidigt ger oss bättre hälsa och livskvalitet?
 • Transporter, energi och smarta val.
 • Vad kan vi som företag bidra med för att skapa hållbara transportlösningar.
 • Goda exempel; miljömärkta transporter, kollektivtrafik, bilkooperativ, parkeringslösningar med mera.
 • Transporter som aldrig uppstår, ett miljövänligt alternativ. Tekniska lösningar.
 • Företag och kommuner som går före; vad kan vi lära av dem?
 • Framtidens resande, boende och livsstil.
 • Hållbar konsumtion.
 • Workshop; Vad kan vi göra själva? Vad kan vi göra tillsammans?
 • En uppgift/stafettpinne att ta med sig till jobbet/hem.

BOSTADEN

 • Hållbart boende.
 • Renovering, ombyggnad och tillbyggnad med ekologiska förtecken.
 • Hur sänker vi våra elkostnader och minskar den totala energianvändningen?
 • Avfall, återvinning och återbruk.
 • Goda exempel, miljömärkta produkter med mera.
 • Kemikalier och vår närmiljö.
 • Hållbar livsstil bra för plånboken?
 • Miljövänligare val av kläder, textilier, möbler, färg och byggnadsmaterial.
 • Utomhusmiljöns betydelse för hälsan.
 • Odling och djurhållning nära hemmet; vilka möjligheter och regler finns?
 • Företag och kommuner som går före; vad kan vi lära av dem?
 Workshop; Vad kan vi göra själva? Vad kan vi göra tillsammans?
 • En uppgift/stafettpinne att ta med sig till jobbet/hem.