Go to Top

Inför KRAV certifiering – mervärden med ekologisk produktion för världen och din organisation

 – Inför KRAV certifiering – mervärden med ekologisk produktion för världen och din organisation

Välj miljösmarta matvanor

Miljökontakt - Genom varje tugga du tarMiljökontakt - Genom varje tugga du tar

Miljöutbildning:

Fyra timmars utbildning om ekologisk mat, miljö och hållbar utveckling

Plats: Kunden avgör.

Bakgrund – utbildning

Maten påverkar både oss själva och miljön i betydligt större omfattning än de flesta kanske tänker på. Få företeelser är så genomgripande och påverkar så många delar av samhället och världen som produktion och distribution av mat. Därför är det viktigt att välja livsmedel med så låg miljöpåverkan som möjligt. 

Tanken med denna utbildning är att bidra till en ökad kunskap om och förståelse för de bakomliggande värden som är förknippade med ekologisk produktion.
 Men också för att öka engagemanget för kommunens ekomål, miljö- och hållbarhetsmål.

Mål med utbildningen

 1. Ökad kunskap om och engagemang för matens koppling till miljöfrågorna och en hållbar utveckling.
 2. Ökad kunskap om mervärdena med den ekologiska maten.

Målgrupp
Kostchefer, kökspersonal, utvecklare, miljö och folkhälsosamordnare, pedagoger och rektorer.

Utbildningsinnehåll

 • Ekoledarskap – Varför arbetar vi med ekologisk mat?
 • Grundläggande miljökunskap och hållbar utveckling kopplat till ekologisk mat.
 • Miljömål och livsmedel.
 • Mat, energi , kemikalier och klimat.
 • Exempel på hållbar utveckling.
 • Köttkonsumtion och antibiotikaresistens.
 • Svinn och säsongsanpassning, hur jobbar vi med det?
 • Vad innebär KRAV och ekologiskt certifierad produktion?
 • Mervärden som är kopplade till KRAV och ekologiska livsmedel.
 • Exempel på KRAV certifierade restauranger, offentliga och privata.
 • Workshop: Hur kan vi gemensamt utveckla arbetet med ekologisk mat? Vilken effekt ger min egen insats?


Metoder
Utbildningen bygger på en upplevelsebaserad pedagogik där deltagarna själva är delaktiga. Korta föreläsningspass varvas med korta filminslag, bikupor/mindre grupparbeten, lite rörelse med mera.
Kursledare
Anna Jiremark, miljökonsult.
Pris
Diskuteras med kunden

Utvärderingar från kursdeltagare 2014
”Fick verkligen upp ögonen och kommer att tänka på ett helt annat sätt i fortsättningen. Underhållande och trevlig dag.”

”En aha-upplevelse igen och jag känner att jag tänker mer och mer ekologiskt. En väldigt inspirerande utbildning. Mycket bra!”

”Jätteintressant. Bra utbildning. Behövs fler sådana.”

”Intressant tankeställare som ger påminnelse om vad vi gör med framtiden.”

”En mycket givande och lärorik eftermiddag.”

”UPPLYSANDE, OCH JAG VILL GÖRA MER!”

”En mycket trevlig dag. Många tankeställare fick man. Ska öka mitt ekohandlande hemma. Tack. Orka fortsätta kämpa!”

”Intressant med all information samt bra med alla ”byten” och övningar för att hålla oss aktiva och vakna. Keep up the good work!”

”Har lärt mig och fått mycket information om gifter och hantering av livsmedel som jag inte visste innan. En riktigt bra utbildning/föreläsning.”

Anna Jiremark, Miljökontakt
miljökonsult, miljöutbildare
www.miljokontakt.se
anna@miljokontakt.se
Tel. 0705-68 00 42

Ladda ner worddokument

Miljökontakt - Anna Jiremark