Go to Top

Klimat, Mat, Energi och Hållbar utveckling

Klimat, Mat, Energi och Hållbar utveckling

Mer kunskap, motivation och engagemang för de stora miljöfrågorna

Miljöutbildning - Klimat, Mat, Energi och Hållbar utvecklingMiljöutbildning - Klimat, Mat, Energi och Hållbar utvecklingEtt seminarium som tar upp de stora utmaningarna vi står inför när det gäller vår miljö, vårt klimat och vår hälsa men också lösningarna och åtgärder på dessa utmaningar

 

  • Vilka är de stora utmaningarna vi står inför?
  • Klimatfrågan och de senaste forskningsrapporterna
  • Klimatsmarta val i livsmedelsbutiken
  • Antibiotikaresistens och andra hälsoaspekter vid val av kött
  • Bieffekten, vårt stora beroende av bin
  • Mat, kemikalier och hälsa
  • Klimatsmarta energi- och transportval i vardagen
  • Kemikalieanvändningen i vår vardag
  • Konkreta exempel för en hållbar utveckling
  • Mina egna insatsers betydelse

Metoder
Seminariet bygger på en upplevelsebaserad pedagogik där deltagarna är aktiva. Föreläsningspass varvas med kortare filmavsnitt, musik, bikupor/mindre grupparbeten, lite rörelse, mm
Målgrupp
Företag, Kommuner, Landsting, Verksamheter mfl.
Kursledare
Anna Jiremark, miljökonsult.
Pris, tid och plats
Diskuteras med kund

Ladda ner worddokumentet