Go to Top

Train the trainer

Train the trainer

Utbildning
 för ledare, strateger och utvecklare
 inom miljöområdet, för grupper om minst 15 personer

Miljökontakt - Train the trainerMiljökontakt - Train the trainerAtt leda inspirerande möten på temat
miljö, ekologisk mat och hållbar utveckling
.

Fördjupade faktakunskaper om miljö, mat och hållbarhetsfrågor.

En utbildning i att leda informationsmöten
 och kortare utbildningar med hög delaktighet.

 • Hur planerar jag för olika typer av möten?
 • Vilka fakta är viktiga att välja ut och förmedla ?
 • Hur involverar jag alla mötesdeltagare ?
 • Hur tar jag tillvara deltagarnas kunskaper och erfarenheter ?
 • Hur organiserar jag mötena och samtalen så att de blir kreativa och effektiva ?
 • Vilken betydelse har lokalen, möbleringen, utrustningen, ljuset, musiken, ljudet, bilden, texterna, blädderblocket, frågeställningarna, upplevelsen och den fysiska aktiviteten under mötet eller utbildningen?
 • Denna utbildning handlar om att kunna svara på dessa frågor och att i högre grad kunna skapa förtroende, trygghet och struktur i ditt arbete som mötes- och utbildningsledare.

Målgrupp
Ledare, chefer, strateger, utvecklar och kökspersonal från kommuner och landsting.
 Vi riktar oss till medarbetare som har ett miljöengagemang och som har behov av att kunna kommunicera miljöinformation på ett effektivt sätt. Allmänna förkunskaper inom miljöområdet behövs.


Bakgrund till utbildningen

Mellan 2009 och 2012 har vi genomfört de tre projekten ”Ekoledarskap för grön framgång”, ”Ekokompetens för beslutsfattare” och ”Ekoökningar i skola och omsorg”.

Efter fyra genomförda omgångar av ”Train the trainer”-utbildning under 2012, 2013 och 2014 i Skåne och Mälardalen erbjuder vi er  möjlighet att gå vidare i ert nästa steg i arbetet med hållbar utveckling och delta i en utbildningsomgång av ”Train the trainer”. 
De kommuner som har deltagit i ”Train the trainer” hittills är Trelleborg, Vellinge, Kristianstad, Södertälje, Örebro, Strängnäs, Eskilstuna, Västerås och Botkyrka.

Mål med utbildningen

 • Ökad kunskap om miljö, ekologisk mat och hållbar utveckling.
 • Orientering om framgångsrika exempel när det gäller mat, energi, transporter och boende.
 • Ökad kunskap om vilka förberedelser som krävs för att leda möten och utbildningar på temat hållbar utveckling och ekologisk mat.
 • Ökade färdigheter i att leda möten och utbildningar med hög delaktighet.

Innehåll
Utbildningen genomförs i tre delar:

 1. Xxxdagen den xxxx, kl 9.30 – 16.30
 2. Xxxdagen den xxxx, kl 9.30 – 16.30
 3. TXxxdagen den xxxx, kl 9.30 – 16.30

Pris och plats

 1. Om en arbetsplats bokar en deltagare: 7 300 kr per person.
 2. Om en arbetsplats bokar 2-5 deltagare: 6 900 kr per person.
 3. 
Om en arbetsplats bokar 6 eller flera deltagare: 6 100 kr per person.

Alla priser är exklusive moms och men inklusive kaffe och lunch.

Utbildningstillfälle 1
Mål med detta avsnitt:
Ökad kunskap om miljö, ekologisk mat och hållbar utveckling.

 • 

Vilket material behöver jag för att genomföra ett framgångsrikt möte?
 • Genomgång av bildmaterial om miljö, ekologisk mat och hållbar utveckling.
 • 
Genomgång av faktamaterial om miljö, ekologisk mat och hållbar utveckling. Förberedelser för uppgift inför utbildningstillfälle 2.

Utbildningstillfälle 2
Mål med detta avsnitt:
Ökad kunskap om vilka förberedelser som krävs för att leda möten och utbildningar på temat miljö, ekologisk mat och hållbar utveckling.

 • 
Hur planerar jag för och bjuder in till olika möten och utbildningar?
 • 
Vem är det jag möter?
 • Vilken betydelse har lokalen, möbleringen, utrustningen, ljuset, ljudet, bilden, texterna, blädderblocket, frågeställningarna, upplevelsen och den fysiska aktiviteten under mötet eller utbildningen?
 • 
Hur inleder jag ett möte för att skapa förtroende, trygghet och struktur?
 • 
Vad behöver jag tänka på för att deltagarna ska lyssna?
 • Återkoppling när det gäller uppgiften från utbildningstillfälle 1: 
Planering, praktisk träning och genomförande av ett dialogbaserat informationsmöte
 på 30 minuter.
 • 
Förberedelser för uppgift inför utbildningstillfälle 3.

Utbildningstillfälle 3
Mål med detta avsnitt: 

Ökade färdigheter i att leda möten och utbildningar med hög delaktighet.

 • 
Återkoppling från kursledare och deltagare:

Vad fungerade bra och vad kan utvecklas? Hur fungerade materialet? 
Hur fungerade lokalen och utrustningen? etcetera

 • Genomgång av olika frågeställningar för olika grupper.
 • Genomgång av olika gruppindelningar.
 • Genomgång av några värderingsövningar.
 • Vad behöver jag mer för att känna trygghet när jag står inför en grupp?

Utvärderingar från kursdeltagare 2012 och 2013


”Roligt och givande upplägg. Proffsigt! Varierat och delaktigt.
 Många bra didaktiska tips. Gör såhär!
 Har provat pedagogiken i undervisning och på ett politiskt möte. Har varit lyckat. 
Mycket bra material att använda. Tack för superbra utbildning! <3””Jag har tagit del av tunga, funktionella fakta kring etisk och global ”humanekologi”. Detta är för mig ett bra komplement till min naturvetenskapliga kunskap. 
Massor av bra tips för snabbare, enklare och effektivare nå människors hjärnor. En god verktygslåda. 
Jag har fått kraft och inspiration. En vitamininjektion”OBS!
Varje deltagare bör genomföra ett informationsmöte, en kortare utbildning eller liknande på cirka 30 minuter mellan utbildningstillfälle 2 och 3. Man kan välja att arbeta två och två om det känns bättre.


Kontakt och kursledare
Anna Jiremark, miljökonsult Miljökontakt.
Telefon 0705 – 68 00 42
anna@miljokontakt.se
www.miljokontakt.se

Mats Alfredson, miljökonsult
Mobil 0703 – 20 58 70

Ladda ner worddokument

Mats och Anna