Go to Top

Viktiga böcker – Kemikalier och barn

Lagerqvist, Ribbing, Wallis, ”Handla rätt för en giftfri barndom”

Boken handlar om de problem som uppkommer med gifter i vår vardag och hur man ska hantera dessa problem.

Katarina Johansson, ” Den onda badankan”, ditt barn och de osynliga gifterna

Boken tar upp hur du kan välja för att minska mängden farliga kemikalier kring ditt barn.

Anna Froster, ”Den flamsäkra katten”

Boken handlar om vårt kemisamhälle som är på väg åt fel håll. Boken beskriver också vad vi kan göra för att vända den dåliga trenden. Boken diskuterar åtgärder och tankefel på flera olika nivåer. Både politiskt och på konsumentnivå.