Go to Top

Viktiga böcker – Miljö, klimat och ekonomi

Isabella Lövin, ”Tyst hav”

Boken handlar om världens fisksituation med utfiskning, trålning med stora fartyg med mera.

Anders Wijkman, Johan Rockström, ”Den stora förnekelsen”

Boken handlar om hur svårt det är för samhället att hantera miljö- och klimatkriser och att vi behöver en ny metod att mäta välfärd, en ny ekonomisk modell och ett annat sätt att tänka.

David Jonstad,  ”Vår beskärda del”

Boken belyser den akuta nödsituationen världen står inför på grund  att utsläppen av växthusgaser är på väg att tippa klimatsystemet över ända.

David Jonstad, ”Kollaps”

Boken handlar om vad som får en civilisation på fall och hur vi måste anpassa oss till en värld utan överskott på billig energi.

Richard Heinberg, ”Peak everything”

Boken tar upp frågan om att många av våra grundämnen håller på att ta slut eller minska kraftig  i och med de galopperande uttagen av naturresurser.

Gunnar Lindstedt, ”Svart Jord”

Boken handlar om hur jordbruket ska klara av att leverera vårt dagliga bröd när oljan sinar.